Gwladys Street, Pant 79,950

Gwaelodygarth,
Merthyr 110,000

Maple Crescent,
Trefechan 75,950

Martin Close,
Heolgerrig 135,000

Fairview Cottage, Dyke St, Twynyrodyn 99,950

Gypsy Castle,
85,000

Cyfarthfa Gardens, Cefn Coed 285,000

St Davids
Cl, Heolgerrig
162,500

River Row, Abercanaid 72,950

Helwen Close, Pant 89,950
 
Park Row Gardens, The Quar 140,000

Hickman Street, Pentrebach 79,950

Parc Brychan, Penydarren
235,000

Muriel Terrace,
Dowlais 84,950

Heol Bryn Paddel
Swansea Rd 35,000

Godr'e Coed,
Cefn Coed 65,000
  

Pembroke Close,
Castle Park 142,500

Station Terrace, Dowlais
REDUCED 71,995

Oaklands, Troedyrhiw 102,950

Noel Terrace, Aberfan 89,950

King Street, Pant
 REDUCED 79,950

Gilfach Cynon, Twynyrodyn 79,995

Mountain Hare, Twynyrodyn 139,950

Vaynor Villas, Cefn Coed 91,750

Gwaelodygarth Villas,
Guide Price 209,950

Lower Thomas St
Merthyr 77,950

Beechwood Drive, Heolgerrig 214,000  

Godr'e Coed,
Cefn Coed 65,000
   


Derek B Phillips Estate Agents. 51 Glebeland Street, Merthyr Tydfil CF47 8AT. Tel: 01685 723678