Tai Mawr Way,
Swansea Rd 139,950

Twynyrodyn Road
72,950


Gethin Street,
Abercanaid 112,000

Edwards Close, Penyard 147,000

Dowlais, Merthyr Tydfil 195,000

Heolgerrig Road, Heolgerrig 188,500

Blanche Street, Dowlais 62,500

St Tydfils Avenue, Thomastown 87,950

Brecon Rise, Pant
169,950

Overton St, Dowlais
69,950

Ladysmith Place, Troedyrhiw 77,500

Balaclava Road, Dowlais 43,000

Cherry Grove,
Gurnos 59,950

Cyfarthfa Gardens,
Cefn Coed 259,950

Clos Cwm Golau,
Gelli Dawel 74,950

Penybryn Estate
67,000

 
Holford Street
Cefn Coed 49,000

Upper Edward St,  49,000

Heolgerrig,
REDUCED 119,950

Swn-yr-Afon, Cefn Coed 49,950

Tai Mawr Way,
Swansea Rd 135,950

Gellifaelog Terrace,
REDUCED 79,950

Clos Cwm Golau,
Gelli Dawel 74,950

Haydn Terrace, Penydarren  80,000 

Pen-y-Duffryn,  REDUCED 219,950

Station Terrace,
REDUCED 79,950

Newcastle Street
Town Centre