Parc Brychan, Penydarren 189,950

Cae'r Wern, Ynysfach 129,999

Ernest Street Merthyr Tydfil 127,950
 

Lewis Terrace, Penydarren 125,000

Pen Cerrig Rise, Heolgerrig 147,000

Brynhyfryd Villas, Troedyrhiw 139,950

High Trees, Trefechan
Guide Price 190,000

Parc Cwm Pant Bach, Heolgerrig 195,000
  
Cedar Way, Gurnos
69,000
  ROC

Broad Street, Dowlais
100,000

Bryntaf, Aberfan 89,000
  
Caerhendy Street, Penydarren  125,000

Criccieth Grove, Castle Park 125,000
 

Cromwell Street, Merthyr
82,950

Shirley Drive, Heolgerrig Guide 180,000

Urban Street, Penydarren 67,000
 
Brynhyfryd Street,
REDUCED 84,950

Aneurin Cres, Twynyrodyn Offers excess of 165,000
 
Broad Street, Dowlais  64,950

Alexandra Road, Merthyr 
165,000

Gwaunfarren Close 274,950

Park Row Gardens, Merthyr Tydfil 125,000

Brondeg, Heolgerrig 152,500

Pant Glas Road, Aberfan 97,000

The Walk, Merthyr Tydfil 239,000 

Pine Close, Gurnos
59,950

Maes Meyrick,
Heolgerrig Offers in Excess of 237,500

Brynwern St, Penywern
80,000


Derek B Phillips Estate Agents. 51 Glebeland Street, Merthyr Tydfil CF47 8AT. Tel: 01685 723678